Saturday, March 28, 2015

Peranan Wanita dalam Menciptakan Perubahan Politik yang Benar

Pidato dari Turki: Saudari Selda Karademir (Penulis untuk Majalah Köklü Değişim)


Islamlah yang menyajikan penyelesaian untuk masalah di setiap bidang kehidupan. Oleh kerana itu, Islam juga menetapkan penyelesaian yang paling tepat untuk ‎wanita . Hal yang demikian hai saudara, perubahan nyata bagi wanita di negeri kita, hanya dapat dicapai melalui penegakan kembali negara ‎Khilafah . Dan ini hanya boleh diwujudkan melalui aktiviti politik dan intelektual yang memerlukan kepada mengubah idea-idea tidak Islami dalam masyarakat kita agar menjadi idea Islam, dan menghapus sistem buatan manusia dan menggantinya dengan sistem Islam. Ini adalah jalan yang benar untuk menciptakan perubahan politik yang nyata bagi wanita.

Seruan perjuangan ini semakin menguat dari hari ke hari di kalangan lelaki dan wanita di seluruh dunia. Bahkan, banyak pendapat dari dunia Muslim menunjukkan dengan jelas bahawa kaum wanita sangat mendukung pelaksanaan Syariah, melihatnya sebagai jalan mereka untuk pembebasan dari dekad yang penuh penindasan.

Dan di garis depan perjuangan untuk menegakkan Khilafah di jalan kenabian telah ada Hizbut Tahrir, sebuah parti politik Islam global, termasuk ribuan anggota wanita di seluruh dunia yang terlibat dalam perjuangan intens dan berkomitmen untuk menegakkan negara Khilafah.

Kami menyeru Anda untuk menggunakan pengaruh Anda untuk melakukan tiga hal Insya Allah:

Pertama, menolak konsep feminisme dan kesetaraan gender yang bertentangan dengan aqidah kita dan tidak memberikan apa-apa kecuali harapan palsu, mungkir janji, dan memperburuk masalah wanita.

Kedua melengkapi dan memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan perbahasan untuk melawan setiap serangan terhadap status wanita dalam Syariah dan untuk menyampaikan kebenaran kepada semua yang mereka kenal tentang kedudukan, hak, dan kewajiban wanita yang sebenarnya di dalam Islam dan di bawah pemerintahannya.

Ketiga, kami mengajak Anda untuk mendukung #‎dakwah untuk Khilafah dengan membincangkannya dengan semua orang yang Anda tahu tentang bagaimana sistem yang ditetapkan oleh Allah (SWT) ini memerintah di tanah Muslim kita, serta satu-satunya sistem yang dapat memecahkan penindasan dan gunung masalah yang dihadapi wanita pada saat ini, dan yang akan memberikan perghargaan yang layak bagi wanita.

[REPORT] PERSIDANGAN WANITA ANTARABANGSA 6

Antara yang berlaku dalam persidangan antarabangsa di beberapa buah negara  seperti Indonesia, Britain, Turki, Palestin dan Tunisa.Sesi Diskusi Panel


Beberapa tokoh menyampaikan pandangannya terhadap MHTI dan persidangan yang diselenggarakannya pada saat ini,mereka turut memberikan pertanyaan dan harapan mereka kepada MHTI. Diantaranya adalah Prof. Sutinah dari Makassar, Puan Odah dari Bandung dan Puan Ida dari Bekasi.

Prof Sutinah menegaskan bahawa Islam adalah satu-satunya jalan kemuliaan bagi wanita. Puan Odah mengungkapkan baahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui pernikahan awal usia itu kerana agama, melainkan hanya kerana desakan ekonomi, namun kaum feminis menuduh bahawa menikah diawal usia hanya didoroang oleh alasan agama, ini adalah kebohongan yang mereka sebarluaskan. Sedangkan Puan Ida menyampaikan harapannya agar MHTI memberikan buku panduan untuk wanita dalam melakukan aktiviti-aktiviti kehidupan sehari-hari, agar sesuai dengan tuntunan syariah.

Ustadzah Erma menanggapi pernyataan Prof sutinah dengan mengajak kalangan profesor melakukan pencerdasan dalam kalangan intelektual.

Manakala Ustadzah Fika menanggapi pernyataan Puan Ida bahawa muslimah di Nusantara khususnya memang sudah dijauhkan fakta sejarah, sehingga mereka tidak mengenal bagaimana Islam pernah diterapkan di Nusantara, yang membawa kebaikan bagi wanita.

Manakala Ustadzah Iffah menanggapi pernyataan Puan Odah bahawa tidak ada praktik kahwin paksa. Dalam Islam untuk menilai kebaikan itu dilihat dari kepantasan yang tinggi oleh Allah swt. Hak politik wanita diberikan oleh Islam ketika suara yang diberikan wanita itu suara kebenaran. Sebuah negara boleh berubah kerana suara kebenaran wanita, seperti kisah seorang wanita yang mngkritik masalah mahar pada masa pemerintahan Umar ra.

Testimoni peserta Konferens Wanita dan Syariah: Memisahkan Realiti dari Fiksyen

Testimoni dari Dr. Ferryal Basbeth Sp.F DFM (Forensik FH Univ YARSI Jakarta)

"Semua yang ada dalam idea feminisme adalah bohong dan sesat dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh pembicara di berbagai Negara dalam konferensi ini"


Testimoni dari Puan Jessica Savitri (Juru Bicara Aliansi Cinta Keluarga)

"Penyelesaian untuk permasalahan yang dialami oleh wanita adalah dengan menanamkan pemahaman agama dan budaya Indonesia yang luhur dalam keluarga dan bukan membuat Undang-undang yang justru menghancurkan keluarga"

Membongkar Feminisme Islam


PIDATO DARI YORDANIA : Umm Razan

"Feminisme Islami’ berusaha untuk memaksakan idea feminis barat dengan cara yang sangat cerdik. Dimana mereka berusaha untuk meyakinkan muslimin dan muslimat bahawa apa yang dibawa feminisme Barat adalah apa yang Islam serukan. Bahkan mereka telah menyusun beberapa proposal untuk reformasi beberapa hukum dengan bahasa yang sama yaitu “tetap dalam landasan agama”. Seperti yang kita saksikan saat ini adanya gerakan antarabangsa untuk mereformasi undang-undang “ahwaal syakhshiyyah Islamiyah (keadaan atas status seseorang) untuk memperbaiki nasib wanita sebagaimana hujah mereka. Sebagai contoh apa yang dikatakan mereka: "Hak-hak wanita dicacatkan kerana dominasi perspektif lelaki selama beberapa abad, telah disebarkan interpretasi tertentu dari ayat-ayat Al-Quran yang tidak tetap, tidak lengkap dan tidak tepat disebabkan oleh perspektif lelaki”. Kerana itulah mereka menyeru kepada para wanita agar berupaya sendiri membaca AlQur’an al-Kariim dengan cara baru dari perspektif feminin demi membela hak-hak mereka! "
Adapun Islam – Diinullaah – yang kekal dan agama akhir zaman, sebagaimana diketahui memberi perhatian terhadap isu-isu wanita hingga disebut satu dengan nama surat ‘An-Nisaa’. Dan sesuai dengan visi yang sempurna dan berkeadilan, Islam telah menetapkan sejumlah hak yang disertai dengan sejumlah kewajiban dan tanggung jawab. Adapun standard yang diberikan oleh Islam untuk melihat dunia adalah bukan maskulin atau feminin, tetapi standard Ilahi.

Sesungguhnya berbagai perdebatan seputar perbezaan lelaki dan wanita dan upaya untuk menakwilkan firman Allah: dan komen tentang sebab-sebab perbezaan antara lelaki dan wanita dalam urusan waris, kesaksian, pekerjaan, pendidikan, pakaian dan sebagainya, hanyalah merupakan auta (fiksyen) fakta dan penyesetan pemikiran yang tidak ada gunanya. Islam memandang kepada lelaki dan wanita sama-sama sebagai manusia dan tidak membezakannya. Islam telah menetapkan bagi lelaki dan wanita peranan dan tanggung jawab. Masing-masing berusaha untuk menjalankan peranannya dengan sempurna dalam rangka menggapai redha Allah SWT.

Wanita dalam Islam tidak membincangkan pandangan Islam terhadapnya atau berfikir bahawa lelaki lebih diutamakan darinya, ini kerana dia yakin bahawa Islam telah menghormati dan memuliakannya. Sehingga ketika ia jauh dari Islam dan tidak mendapati hukum-hukumnya diterapkan dengan sempurna, akan didominasi oleh banyak kesalah fahaman.

Membongkar Narasi "Feminisme Islam" 2

Pidato Women and Shariah ‎Jordan di Persidangan "Wanita dan Syariah: Memisahkan Fakta dari Fiksyen"

Membongkar Narasi "Feminisme Islam"

Beberapa telah mencuba untuk meniru penyelesaian dari kaum wanita Barat untuk ketidakadilan yang diderita ini dengan mengambil idea-idea feminis dan mencuba untuk mengIslamkan mereka. "Teori feminis Islam" ini berusaha untuk memperbaharui penampilan wanita dengan meninjau Islam dari perspektif baru yang modern. Margot Badran adalah peneliti pertama yang menggunakan istilah ini pada tahun 1999, di mana ia menunjukkan bahawa agama bukanlah masalah bagi wanita, tapi masalahnya terletak pada cara agama yang disalah-ertikan dan disalahgunakan.

Ya saudariku, apa yang mereka sebut "feminisme Islam" membezakan antara Al-Qur'an dan hadits. Percaya bahawa Al-Qur'an adalah lebih adil bagi wanita mengenai jenis kelamin, dan menuduh hadits yang tidak adil terhadap wanita Muslim. Oleh kerana itu, kaum feminis ini menggunakan istilah "Ijtihad" untuk membongkar nash-nash agama dan mengekstrak aturan dan Fatwa bahawa mereka dapat menggunakannya untuk apa yang mereka katakan sebagai pembelaan hak-hak semua wanita. Iaitu mereka bekerja dalam kerangka Islam, tergantung pada banyaknya pendekatan bahasa dalam interpretasi wacana keagamaan. Dan di sini letak bahayanya saudariku; lebih sulit bagi kaum Liberal dan feminis sekular untuk mencapai perubahan yang sama, hanya kerana bagaimana mereka dilihat oleh orang lain; bahawa mereka membawa pemikiran Barat yang datang untuk menghancurkan prinsip, moral dan agama ketimuran. Dengan demikian masyarakat Islam berhati-hati dari mereka, bahkan mereka dapat merintangi di hadapan setiap projek wanita yang datang dari mereka dan akan melihatnya dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan..

Visi Hidup Muslimah Dalam Naungan Syariat Islam

PIDATO DARI INDONESIA : Iffah Ainur Rachmah (Juru Bicara Hizbut tahrir Indonesia)

Penerapan syariah dalam negara Khilafah akan secara praktis menyelesaikan tiga masalah yang paling banyak dialami kaum wanita di dunia saat ini.


1.Khilafah Membebaskan Wanita Dari Kemiskinan dan Memberikan Kesejahteraan
Khilafah wajib menjamin setiap penduduk, lelaki atau perempuan, muslim dan non muslim terpenuhi keperluan asasnya dan memberikan kesejahteraan ekonomi agar kehidupan kewangan masyarakat lebih baik.mKebijakan ‎ekonomi Islam akan melahirkan banyak lapangan kerja dalam Khilafah, memungkinkan lelaki untuk memberikan nafkah bagi keluarganya dan mengeluarkan wanita dari kemiskinan. Selain itu, dalam Khilafah setiap wanita yang tidak mendapatkan cukup nafkah dari suami atau saudaralelakinya dapat meminta pampasan melalui pengadilan. Selanjutnya, Khilafah harus menyediakan bantuan kewangan dari Baitul Mal (Jabatan Kewangan) bagi wanita yang tidak ada penanggungnya. Khilafah akan mampu mengoptimalkan pengumpulan zakat dan menguruskan sadaqah lalu mengagihkannya dengan efektif. Negara pun diwajibkan untuk menyediakannya perkhidmatan kesihatan , pendidikan dan layanan awam lainnya dengan standard yang baik dan percuma.

2.Khilafah Melindungi Wanita Dari Kekerasan
Pasal 112 Rancangan Perlembagaan Negara Khilafah oleh Hizbut Tahrir menyatakan, “Wanita merupakan kehormatan (‘ird) yang mesti dijaga.” Jadi Khilafah akan menggunakan sistem politik, ekonomi dan medianya serta sarana lainnya untuk berkempen secara luas dan intensif pandangan hormat terhadap wanita di tengah masyarakat. Kemudian menciptakan lingkungan yang bersih dan suci, yaitu ketika dorongan seksual dipenuhi dengan cara yang patut dan halal sehingga memberikan kebaikan bagi masyarakat, malah bukan membahayakan. Terakhir, Khilafah akan menerapkan hukuman Islam yang tegas bagi berbagai bentuk perlakuan kasar terhadap wanita termasuk kekerasan dan pemerkosaan.

3.Khilafah Menjamin Hak Politik Wanita
Dalam Khilafah, wanita akan memiliki hak dan kewajiban politik yang sama dengan lelaki. Hal ini berdasarkan dalil-dalil Islam yang memerintahkan muslim dan muslimah untuk memilki peranan politik aktif di tengah masyarakat. Wanita dapat menjadi anggota parti politik,juga boleh menyampaikan pandangannya di media bebas, atau mendirikan media massa tanpa perlu surat izin. Mereka memiliki hak untuk dipilih dalam Majelis Umat.

Tentu saja, sejarah Islam banyak sekali menunjukkan contoh bagaimana pandangan politik seorang wanita dihargai oleh Syariah. Salah satunya, Umar bin Khattab ra, Khalifah yang kedua, biasa mengumpulkan lelaki dan wanita di masjid untuk meminta pandangan mereka terkait berbagai hal. Dari gambaran ini, telah jelas bahawa hanya penerapan Syariah Islam secara sempurna di dalam Khilafah yang dapat memberikan masa depan cerah bagi kehidupan muslimah.

Menepis Mitos-Mitos Media tentang Wanita dan Syariah

PIDATO dari London : Dr. Nazreen Nawaz (Pejabat Media Pusat Hizbut Tahrir)

Media sekular menyembunyikan refleksi sejati tentang kedudukan wanita dalam syariah. Media sekular membangun citra buruk yang menyimpang mengenai identitinya sebagai seorang Muslimah serta penganiayaan ke atasnya di bawah naungan Islam, semua adalah berdasarkan pembohongan dan mitos – bahawa Muslimah terpenjara, diperhambakan, diasingkan ke status kelas dua, dan menjadi subjek kekerasan. Kata-kata 'korban' dan 'berkerudung' menjadi sinonim; dan seorang Muslimah yang menutup aurat muncul sebagai mewakili dari banyak symbol-simbol yang mencolok tentang penindasan Islam ke atas wanita.

Gambaran palsu ini menyebabkan banyak Muslimah menjadi malu akan budaya (tsaqafah)Islam mereka sendiri, membenci sejarah Islam mereka sendiri, dan merasa takut akan kembalinya pemerintahan Islam. Gambaran ini juga meningkatkan kecurigaan dan kebencian di antara komuniti-komuniti non-Muslim terhadap Islam. Semua ini membantu pemerintah-pemerintah sekular melemahkan keterikatan kaum Muslim terhadap keyakinan Islam mereka, dan untuk menghapuskan Islam dari kehidupan umum dengan merekayasa persetujuan masyarakat mereka tentang larangan jilbab dan niqab dan kebijakan-kebijakan lain yang menindas kaum Muslim, serta untuk menyerang negeri-negeri Muslim demi kepentingan politik – semua atas nama menyelamatkan wanita Muslim dari apa yang mereka sebut sebagai budaya Islam yang 'menindas'.


Jadi Saudari-saudari, janganlah kita biarkan kebenaran tentang status indah yang tak tertandingi yang Syariah telah berikan kepada wanita disembunyikan oleh selimut dusta ini, juga jangan kita terima Agama kita dikutuk dan dituduh tanpa pembelaan. Mari kita berjuang untuk memperdengarkan suara dan pendapat kita agar diketahui oleh media-media mainstream – di dalam acara-acara diskusi, surat kabar, dan di outlet berita; atau untuk mengatur dan mendukung media-media Islam kita sendiri – dalam kehidupan nyata atau online, serta memanfaatkan media sosial dengan efektif untuk melawan propaganda ini dan mengungkapkan kebenaran.

Dan jangan, jangan pernah meremehkan sumbangan apa yang dapat Anda, Saudariku – kerana gambaran seorang Muslimah yang mengungkapkan pendapatnya dengan penuh keyakinan dan kepercayaan di media, menyatakan bahawa dia merasa diberdayakan dan dihormati oleh keyakinan Islam, sudah cukup untuk meruntuhkan gunung kebohongan. Jadi Saudari-saudariku, media mungkin ingin menggunakan kita di kedudukan garis depan serangan propaganda mereka terhadap Islam; tetapi kita lah yang boleh dan mesti berada di garis depan perjuangan untuk menyajikan kebenaran Agama kita.

Membongkar Narasi "Feminisme Islam"

Pidato Women and Shariah ‎Jordan di Persidangan "Wanita dan Syariah: Memisahkan Fakta dari Fiksyen"

Membongkar Narasi "Feminisme Islam"
Muslimah diberi hak penuh mereka tanpa harus menolak dan melawan, dan tanpa melakukan pawai dan pemogokan untuk mereka. Islam dan hukum-hukumnya sangat adil terhadap wanita sebagai manusia pertama dan utama. Wanita mampu memberikan sumbangan yang positif dan efektif dalam semua aspek kehidupan: politik, ekonomi dan sosial, serta pendidikan dan pekerjaan. Ini adalah pada saat wanita di Barat menderita kerosakan akibat penghinaan, "marginalisation", dan tidak memiliki hak untuk disebutkan, belum lagi perlakuan lelaki kepada wanita dalam keluarga, masyarakat dan gereja yang menyedihkan. Hal ini mendorong wanita dalam masyarakat Barat untuk membangun gerakan hak-hak wanita dan penolakan yang disebut dominasi lelaki. Oleh kerana itu, apa yang sekarang dikenal sebagai feminisme muncul. Salah satu definisinya adalah "Teori yang memerlukan kesetaraan untuk kedua jenis kelamin, politik, ekonomi dan sosial, dan berusaha sebagai gerakan politik untuk mencapai hak-hak dan kepentingan wanita dan untuk menghapuskan diskriminasi gender dan dominasi lelaki yang diderita oleh wanita."

PIDATO DARI TUNISIA : Umm Anas

#‎WomenandShariahIndonesia #‎womeanandshariah #‎wanitadanshariah

Siapakah yang Berhak Menetapkan Hak-Hak Wanita Di Dunia Islam : Syari’ah Islam atau Undang-Undang Antarabangsa

Akhwatifillah, sungguh sekarang ini menjadi lebih jelas lagi dari masa sebelumnya sejauh mana kegagalan idea feminisme dan persidangan-persidangannya, lembaga-lembaga antarabangsa mereka serta perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka untuk merealisasikan tujuan mereka. Dan sesungguhnya kita bertanya kepada mereka dan bertanya kepada anda sekalian juga : Apakah mereka menepati janji yang telah mereka buat ?! Apakah mereka telah membebaskan para wanita dan mengembalikan kepadanya hak-haknya yang telah dirampas ? Dan apakah mereka telah merentaskan atau minimal meringankan masalah kemiskinan, kebodohan dan kesakitan serta kekerasan yang menimpa wanita?!

Jawabannya akhawaati jelas dari apa yang kita lihat dari keadaan para wanita yang semakin bertambah buruk, semakin terzalimi dan semakin menderita, bahkan mulai muncul gerakan-gerakan anti feminisme dari kalangan yang merasakan pahitnya buah dari tanaman yang bernama “persamaan”, mereka mengungkapkan isi hati mereka yang terdalam dan mereka mengusung slogan seperti “Saya tidak memerlukan feminisme kerana saya tidak melihat bahawa lelaki adalah musuh yang mesti dilawan”, “Saya tidak memerlukan feminisme kerana feminisme menghancurkan keluarga dan menghancurkan nilai nilai kekeluargaan”, dan slogan slogan yang lain yang secara terang-terangan menolak dominasi idea feminisme dalam persoalan wanita. ... maka apakah setelah segala kegagalan ini masih ada kegagalan !

Dan di sini ada pertanyaan : Apakah ada rancangan undang-undang lain yang mampu untuk memberikan keadilan bagi wanita di seluruh dunia ?

Tentu saja akhawaati... sesungguhnya perundang-undangan Islam yang agung, dialah rancangan undang-undang yang semakin hari semakin tampak sebagai pandangan politik satu-satunya yang mampu untuk membalik kenyataan dan merubahnya dengan perubahan yang mendasar sehingga seluruh manusia memperoleh keadilan dengan rahmat Allah dan pada gilirannya wanita pun akan memperoleh keadilan secara semulajadi. ini kerana undang-undangan ini berasal dari Tuhan pencipta manusia, Pencipta mereka dan yang Paling Mengetahui tentang mereka.