Sunday, November 30, 2014

FIKRATUL UMMAH NOVEMBER 2014


MUQADDIMATUL KALAM
Oleh: Ketua Pengarang

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barokatuh..

Salam Maal Hijrah 1436H..

Seiring kita menadah tangan tanda bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izinNya juga kita berkesempatan menyambut Tahun Baru Hijrah sekali lagi. Oleh itu, wajarlah bagi kita seluruh umat Islam untuk mengenang kembali peristiwa dan menghayati makna sebenar hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat ke bumi Madinah yang bercahaya.

Para pembaca yang dikasihi sekalian,

Sesungguhnya cita-cita untuk mengembalikan hukum Allah bukanlah menjadi satu perjuangan yang asing lagi bagi kaum Muslimin saat ini. Cita-cita untuk menegakkan Syariah dan Khilafah di muka bumi ini tidak lagi dimonopoli oleh kelompok Islam tertentu misalnya Hizbut Tahrir. Hakikatnya, ramai dalam kalangan kaum Muslimin baik secara individu mahupun secara jemaah menginginkan tertegaknya semula sistem Islam yang pasti akan menjamin kesejahteraan seluruh alam.

Namun, walaupun dengan satu tujuan yang murni itu, tetap sahaja terdapatnya pelbagai metod yang diguna pakai oleh pelbagai kelompok Islam yang ada. Ada yang melalui jalan demokrasi, islahiyah, perbaikan akhlak individu, malah terdapat juga yang menggunakan tindakan kekerasan. Walaupun begitu, Hizbut Tahrir tetap berpegang pada satu jalan dakwah tanpa kekerasan yang merupakan metod syari’e yang telah ditunjukkan Rasulullah SAW dalam penegakan syariah dan Khilafah. Dakwah Hizbut Tahrir berfokus pada marhalah tatsqif (tahapan pembinaan) individu mahupun jemaah, marhalah tafa’ul ma’a al-ummah (tahapan berinteraksi dengan masyarakat) yang mana aktiviti thalab an-nusrah menjadi salah satu aktiviti wajibnya sehingga tahap akhir perjuangannya ialah marhalah istilam al-hukm (penerimaan kekuasaan) yang semoga akan segera terealisasi dalam waktu terdekat ini.

Akhawati rahimakumullah,

Aktiviti thalab an-nusrah memainkan peranan yang sangat penting untuk menuju ke marhalah istilam al-hukm. Ia merupakan satu aktiviti yang menjadi batu loncatan kepada hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat ke Madinah. Oleh itu,bersempena dengan Maal Hijrah 1436H ini, FU edisi kali ini membawakan kepada anda sebuah topik untuk difahami bersama mengenai kepentingan aktiviti thalab an-nusrah dalam menuju hijrah yang hakiki. Beberapa topik lain terkait peristiwa hijrah juga disediakan untuk ada bertujuan untuk menyemai kesedaran dan menyuntik kebangkitan demi meneladani hijrah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita pada hari ini.

Semoga tibanya tahun baru hijrah kali ini menerbitkan sinar baru bagi kehidupan umat Islam dengan tertegaknya semula Daulah Islam yang diimpi-impikan insyaAllah...

Wallahu’alam...

Doa Hindari Dari Kemudharatan

DOA HINDARI DARI KEMUDHARATAN

(Maksudnya) Rasulullah s.a.w bersabda: Tidaklah seorang hamba berdoa di setiap pagi dan petang, "Dengan nama Allah yang tidak memberikan mudharat sesuatu di bumi juga di langit dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" baca tiga kali, maka tidak akan ada yang memudharatkannya. [HR Tirmidzi]

Peranan Penting Ahlun-Nusrah Dalam Misi Hijrah

PERANAN PENTING AHLUN-NUSRAH DALAM MISI HIJRAH
Oleh: Rahmah Nadzri (Ketua MHTM Perak)

Muqaddimah

Dakwah merupakan sebuah perjalanan. Berkat kesabaran para daie yang ikhlas, dakwah akan semakin berkembang dan produktif. Pada suatu keadaan, masyarakat semakin memahami kerosakan sistem yang diterapkan, kezaliman pemimpinnya serta bersekutunya mereka dengan pihak asing penjajah. Kepercayaan umat kepada pemimpin yang asalnya menjadi harapan akan semakin pudar.

Pada saat yang sama, boleh jadi umat masih belum memberikan kepercayaannya kepada Islam dan para pejuangnya. Sememangnya keadaan sebegini menyulitkan usaha untuk mengubah sistem sekular yang rosak. Malah konspirasi untuk mempertahankan sistem buatan manusia ini terus menerus dilakukan. Di samping itu, tekanan yang dikenakan oleh pemimpin ke atas rakyatnya sendiri juga semakin meningkat. Kelompok dakwah dan para pejuang yang menyerukan tegaknya syariah dan Khilafah ditekan dan diancam serta dikenakan tindakan undang-undang.

Dalam keadaan ini, sudah tentu dakwah memerlukan pertolongan dan perlindungan daripada pihak yang memiliki kemampuan untuk itu. Maka, aktiviti thalab an-nusrah (mencari pertolongan) merupakan aktiviti yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kekuasaan Islam. Tanpa thalab an-nusrah, dakwah tidak akan sampai pada perubahan hakiki dengan tegaknya syariah dan Khilafah.

Kepentingan Thalab An-Nusrah

Dari segi bahasa ahlun-nusrah bererti pihak yang mempunyai kemampuan untuk memberikan pertolongan. Usaha dakwah untuk mencari dan mendapatkan ahlun-nusrah dikenali dengan istilah thalab an-nusrah. Usaha ini dilakukan oleh parti politik Islam pada penghujung tahapan kedua dakwah iaitu tahapan berinteraksi dengan umat (at-tafa’ul ma’a al-ummah). Ia bukanlah suatu tahapan (marhalah) dakwah, tetapi salah satu aktiviti dalam tahapan dakwah.

Thalab an-nusrah mempunyai dua tujuan. Pertama, mendapatkan himayah (perlindungan) bagi setiap individu yang menggalas tugas dakwah dan kegiatan dakwahnya. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mendapat perlindungan daripada bapa saudaranya, Abu Thalib. Baginda juga mendapat jaminan keamanan daripada Muth’im bin Adi sekembalinya dari Thaif. Kedua, mendapatkan al-hukm (kekuasaan) untuk menegakkan hukum Allah SWT dalam Negara Khilafah. Contohnya, dahulu Rasulullah SAW menerima kekuasaan daripada kaum Ansar sehingga baginda kemudian dapat menegakkan Daulah Islamiyyah di Madinah.

Kewajipan thalab an-nusrah didasarkan pada teladan Rasulullah SAW dalam perjuangan baginda mencari perlindungan dan kekuasaan daripada ketua kabilah saat itu yang bermula empat tahun sebelum hijrah. Setelah wafatnya Abu Thalib, sikap masyarakat Mekah semakin keras. Perlindungan terhadap dakwah Nabi tidak sekuat ketika Abu Thalib masih hidup. Dalam keadaan demikian, Allah mewahyukan kepada baginda untuk mendatangi kabilah-kabilah Arab untuk meminta perlindungan dan pertolongan sehinggalah baginda berhasil mendirikan Daulah Islam pertama iaitu di Madinah.

Rasulullah SAW melakukan thalab an-nusrah kepada banyak kabilah, baik di kampung-kampung mahupun ketika musim haji di Mekah. Baginda sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menemui para pemimpin kabilah Arab seraya mengajak mereka untuk beriman dan menyampaikan seruan bahawa baginda adalah utusan Allah SWT. Seterusnya baginda meminta mereka untuk membenarkannya sekaligus melindungi dirinya. Ibnu Hisyam menuturkan,

“Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap kali menemui kabilah-kabilah Arab. Ketika mereka berkumpul pada musim haji, baginda mendatangi dan menyeru mereka untuk beriman kepada Allah. Baginda justeru menawarkan dirinya untuk dilindungi oleh mereka. Baginda menjelaskan apa yang dibawanya berupa petunjuk dan rahmat. Apabila baginda mendengar seseorang yang mempunyai nama dan kemuliaan datang ke Mekah, pasti baginda mendatanginya, menyeru kepada Allah dan menawarkan Islam kepada mereka”.

Ibnu Saad dalam kitabnya at-Thabaqat menyebutkan 15 kabilah yang didatangi Rasulullah SAW dalam rangka thalab an-nusrah, di antaranya kabilah Kindah, Hanifah, Bani ‘Amir bin Sha’sha’ah, Kalb, Bakar bin Wail, Hamdan dan lain-lain. Kepada setiap kabilah ini, Rasulullah SAW mengajak mereka agar beriman dan memberi nusrah kepada beliau untuk memberikan kekuasaan demi tegaknya agama Allah (M. Abdullah al-Mas’ari, al-Mana’ah wa Thalab an-Nusrah, hal. 3-8). Inilah Golongan yang didatangi oleh Nabi Muhammad SAW dalam setiap aktiviti thalabun-nusrah.

Sungguh, usaha ini tidak semudah yang disangka. Penolakan demi penolakan datang silih berganti. Namun, Rasulullah SAW tidak mengubah cara ini atau menggantinya dengan cara lain. Baginda terus berpegang teguh pada cara ini dengan cekal walaupun sering menghadapi kegagalan dan penolakan. Ini merupakan qarinah (indikasi) yang jazim (tegas) bahawa thalab an-nusrah yang dilakukan Rasulullah SAW adalah suatu kewajipan dan perintah syar’ie iaitu perintah daripada Allah SWT.


Siapakah Ahlun-Nusrah?

Dengan mengkaji sirah Nabi SAW, kita dapat memahami bahawa ahlun-nusrah terdiri sama ada daripada pihak yang memiliki pengaruh, kekuatan dan kekuasaan secara langsung sehingga mereka dapat mengubah sistem kufur menjadi sistem Islam. Contohnya ialah penguasa sesebuah negara. Namun, apabila penguasa tadi tidak menerima perubahan, maka pada saat itu nusrah (pertolongan) berasal daripada pusat kekuatan yang ada di negeri iaitu pihak yang mampu merobohkan penguasa serta menyerahkan kekuasaan kepada pihak yang akan menerapkan Islam.

Berdasarkan sirah Nabi SAW, dapat disimpulkan beberapa isi penting mengenai ahlun-nusrah.

Pertama: Ahlun-nusrah haruslah sebuah kelompok (jemaah), bukan individu. Ini kerana Rasulullah SAW hanya meminta nusrah daripada kelompok, bukan daripada individu-individu, kecuali individu tersebut merupakan wakil daripada sebuah kelompok. Contohnya Rasulullah SAW mendatangi kabilah Tsaqif di Thaif, yang kedudukan kabilah itu setara dengan negara. Baginda juga mendatangi kabilah Kalb sebagai kelompok yang kuat dalam sebuah negara. Beliau juga mendatangi Bani ‘Amir bin Sha’sha’ah sebagai individu-individu yang mewakili sebuah negara (M. Muhsin Radhi, Hizb at-Tahrir Tsaqafatuhu wa Manhajuhu, hal. 311-313).

Kedua: Ahlun-nusrah haruslah terdiri daripada kelompok yang kuat, iaitu yang berkemampuan menyerahkan kekuasaan termasuk mampu mempertahankan Khilafah ketika telah tertegak. Thalabun-nusrah tidak boleh berasal daripada kelompok yang lemah. Rasulullah SAW pernah meminta nusrah daripada kabilah Bakar bin Wail. Namun, Rasulullah SAW kemudian membatalkannya setelah mendapat tahu kabilah itu tidak berkemampuan. Rasulullah SAW bertanya kepada kabilah Bakar bin Wail, “Berapa jumlah kalian?” Mereka menjawab, “Banyak, seperti butiran tanah”. Rasulullah SAW bertanya lagi, “Bagaimana kekuatan kalian?” Mereka menjawab, “Tidak ada kekuatan (laa mana’ah)”. “Kami berjiran dengan Parsi, tetapi kami tidak mampu melindungi diri kami daripada mereka”. Akhirnya Rasulullah SAW hanya mengajak mereka ingat kepada Allah dan mengkhabarkan kerasulan baginda (M. Abdullah Al-Mas’ari, Al-Mana’ah wa Thalab an-nusrah, hal. 4; M. Khair Haikal, Al-Jihad wa al-Qital, I/411).

Hijrah Bukti Ketakwaan

HIJRAH BUKTI KETAKWAAN
Oleh: Insyirah Ameer (Ketua MHTM Cawangan Sandakan)

Muqaddimah

Perjalanan mereka bukan dengan pacuan 4 roda yang mampu mencecah 160 kilometer sejam dengan teknologi auto-drive. Perjalanan hanya berdua merentasi lembah pasir gersang, lebih kurang 400 kilometer tanpa lebuh raya tiga laluan, tanpa kenderaan yang dilengkapi penghawa dingin dan halwa telinga pengubat ngantuk. Perjalanan mereka tanpa line, tiada wifi, tiada data plan, tanpa facebook untuk perkongsian pengalaman perjalanan. Perjalanan mereka hanya semata-mata menunggang unta, perlahannya memang membosankan. Berjalan dan terus berjalan, memakan masa bukan tiga hari, bahkan hampir tiga minggu! Dari rumah Abu Bakar, Rasulullah SAW telah mengambil laluan asing menuju ke selatan (Yaman), tidak mengambil jalan kebiasaan arah utara ke Madinah demi untuk mengelirukan musuh. Rasulullah berjalan sejauh lima kilometer dengan berkaki ayam sehinggalah sampai ke Bukit Thur yang tinggi, pendakiannya sukar dan berbatu-batu sehingga mengakibatkan telapak kaki Rasulullah melecet. Bayangkan betapa panasnya pasir di padang pasir di waktu tengahari yang membakar kaki Rasulullah SAW.

Abu Bakar boleh saja memilih untuk menjadi ‘Ibnu Khaldun’ pada RasulNya, pencatat detik-detik penting sepanjang tiga minggu perjalanan yang penuh getir dan cabaran. Namun ditinggalkan sharing itu, maka tiada kita temui catatan terperinci tentang apa yang berlaku antara Thur dan Quba. Tiada sejarawan pun mampu merekodkan dengan terperinci diari harian hijrah mereka berdua. Memadailah Allah SWT menjadi saksi apa yang mereka berdua lalui. ‘La tahzan, innallaha ma’ana’, jika itulah ungkapan sebelum bermulanya hijrah, maka itulah penegasan Rasul pada sahabatnya itu sepanjang misi hijrah.

Hijrah Rasul: ‘Buah’ Ketakwaan Sahabat

Perintah hijrah diturunkan hanya selepas 10 tahun Rasulullah dan para sahabat berdakwah secara terang-terangan dan terpaksa menghadapi segala kesulitan, kesakitan, pemboikotan malah bukan sedikit yang kehilangan nyawa. Allah SWT boleh dan mampu untuk memenangkan umat Islam seawal tahun pertama kerasulan, semudah kun fayakun (jadi, maka jadilah). Tidak perlu Rasulullah dan para sahabat berhijrah meninggalkan kampung halaman yang dicintai, sanak-saudara dan harta benda yang disayangi. Tidak perlu Saidina Ali mempertaruh nyawa saat beliau menggantikan Rasulullah di katil baginda. Tidak perlu Rasulullah dan Saidina Abu Bakar berlari dan bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari untuk menyelamatkan diri daripada kafir Quraisy. Tidak perlu kesejukan, kelaparan dan kegelapan. Tidak perlu adanya pengorbanan seorang wanita bernama Asma’ binti Abu Bakar yang sarat mengandung, memanjat gunung demi menghantar bekalan makanan pada sang ayah dan Rasul tercinta. Tidak perlu Abu Bakar menahan pedihnya sakit saat digigit oleh kala jengking di dalam gua. Tidak perlu segala rasa takut dan bimbang. Tidak perlu segala kesusahan dan pengorbanan.

Namun, kemenangan dakwah tidak semudah itu untuk diperoleh di dalam genggaman tanpa ada ketakwaan yang menyanggupi perjuangan dan pengorbanan. Sesungguhnya sehingga tidak terbukti sifat sabar, maka kemenangan adalah sangat jauh. Bagaimana mungkin generasi sahabat terawal sanggup mengorbankan harta, keluarga dan nyawa semata-mata untuk dakwah jika mereka tidak memiliki keimanan dan keyakinan yang tinggi terhadap janji Allah dan RasulNya? Ketakwaan inilah hasil utama daripada madrasah kenabian semasa fasa terawal dakwah Rasulullah di Mekah. Allah SWT berfirman,

“Katakanlah (Wahai Muhammad): “Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri kaum keluargamu,harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya,dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan RasulNya dan (dari) berjihad di jalanNya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya” (azab seksaNya) Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik”   [TMQ at-Taubah (9):24].

Memaknai Hijrah Dengan Benar

Secara literal (bahasa), hijrah bererti berpindah tempat. Daripada segi syara’ pula, para fuqaha’ mendefinisikan hijrah sebagai keluar dari Darul kufur menuju Darul Islam (An Nabhani, Asy-Syakhsiyyah Islamiyyah, II/276). Darul Islam dalam definisi ini adalah sebuah wilayah (negara) yang menerapkan syariat Islam secara total dalam segala aspek kehidupan dan keamanannya berada di tangan kaum Muslimin. Definisi hijrah ini diambil daripada fakta hijrah Rasul sendiri dari Mekah (yang ketika itu merupakan Darul kufur) ke Madinah (yang kemudiannya menjadi Darul Islam). Maka, peristiwa hijrah dapat digambarkan seperti berikut:

Pertama, pemisah antara kebenaran dan kebatilan; antara Islam dan kekufuran serta antara Darul Islam dan Darul kufur. Demikianlah menurut Umar bin al-Khattab ketika beliau menyatakan bahawa hijrah itu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Kedua, tonggak berdirinya Daulah Islamiyyah (Negara Islam) yang pertama di Madinah yang menerapkan syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya. Ketiga, awal kebangkitan Islam dan kaum Muslimin buat pertama kalinya setelah selama 13 tahun sejak kelahirannya, Islam dan kaum Muslim terus diperlekehkan dan ditindas secara zalim oleh orang-orang kafir Mekah. Demikianlah sebagaimana pernah diisyaratkan oleh Aisyah RA,

“Dulu ada orang Mukmin yang lari membawa agamanya kepada Allah dan RasulNya kerana takut difitnah. Adapun sekarang (setelah Hijrah.) Allah SWT benar-benar telah memenangkan Islam, dan seorang Mukmin dapat beribadah kepada Allah SWT sesuka dia” [HR Bukhari].

Setelah hijrahlah penindasan dan kezaliman terhadap umat Islam berakhir. Setelah hijrah pula Islam bangkit dan berkembang pesat hingga menyebar ke seluruh Jazirah Arab serta mampu menembus berbagai pelosok dunia.

Mencontohi Hijrah Rasul Dalam Kehidupan Hari Ini

Hari ini, setelah 1426 tahun pasca hijrah Rasulullah, umat Islam wajar memuhasabah kembali akan pelajaran terbesar daripada peristiwa tersebut. Peristiwa hijrah Rasul tidak lain merupakan titik yang menandai perubahan masyarakat jahiliyyah ketika itu menjadi masyarakat Islam. Hijrahnya Rasul dan para sahabat bukanlah untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawa dan iman semata-mata seperti fitnah yang disebarkan oleh para orientalis barat. Malah, ia membawa misi lebih besar iaitu bermulanya sebuah Negara Islam di Madinah al-Munawwarah. Maka, makna terpenting daripada peristiwa hijrah sebenarnya adalah menggambarkan momentum perubahan sebuah masyarakat berbanding perubahan individual. Kegagalan kita untuk memahami sekaligus mewujudkan makna terpenting dalam realiti kehidupan saat ini akan mengakibatkan sambutan Tahun Baru Hijrah hanya sekadar rutin tahunan yang kosong tanpa makna.

Merujuk makna hijrah di atas, adalah sangat wajar bagi kaum Muslimin hari ini untuk memuhasabah kembali makna hijrah Rasul. Kaum Muslim hari ini tinggal di dalam Darul kufur, bukannya Darul Islam. Natijahnya, pemikiran, perasaan dan sistem kehidupan masyarakat berorientasikan akidah sekularisme (pemisahan agama dengan kehidupan) yang mendasari ideologi kapitalisme. Kehidupan kita dibelenggu oleh sistem kufur dan pemikiran-pemikiran kufur yang mendominasi masyarakat seperti demokrasi, hak asasi manusia (HAM), liberalisme, feminisme, nasionalisme, hedonisme, kapitalisme dan lain-lain. Tiada sebuah negara pun yang menerapkan walau secuil daripada hukum Islam dalam bernegara dan bermasyarakat, melainkan hanya meninggalkan sebahagian kecil hukum Islam terkait pernikahan, perceraian, warisan dan hadhanah kepada mahkamah syariah.


Tidak cukup dengan itu, umat Islam di pelbagai pelosok dunia seperti Syria, Palestin, Kashmir, Selatan Thailand, kaum Rohingya di Myanmar dan kaum Uighur di Xin Jiang, China masih terus ditindas dan dizalimi. Di wilayah lain, kaum Muslim saat ini hidup tertekan dalam ‘penjara besar’ iaitu negara mereka sendiri yang telah dikuasai oleh sistem kufur dan dikawal oleh pemimpin boneka negara-negara kafir Barat imperialis. Sebaliknya, di negara yang majoriti penduduknya Muslim sekalipun, hukum-hukum Islam tidak mampu ditegakkan. Kaum Muslimin yang berpegang teguh pada aturan-aturan Allah disisihkan. Mereka yang konsisten dalam perjuangan menegakkan syariat Islam terus-menerus difitnah dengan berbagai gelaran yang membawa percitraan negatif seperti ekstremis, radikal, fundamentalis, bahkan teroris! Akibatnya, aspirasi Islam dibungkam dan para pejuangnya pun diburu, dihumban ke penjara, bahkan dibunuh. Posisi umat Islam yang pernah mengalami masa kejayaannya selama lebih 14 abad kini hanya tinggal kenangan.

Maka, kita harus berusaha bersungguh-sungguh untuk mengubah masyarakat jahiliyyah menjadi masyarakat Islam kerana itulah makna hakiki peristiwa hijrah Rasul yang wajib kita realisasikan kembali saat ini. Caranya tidak lain adalah dengan menentang segala dominasi pemikiran, perasaan dan sistem sekular di tengah-tengah masyarakat saat ini. Kemudian menggantinya dengan dominasi pemikiran, perasaan dan sistem Islam. Tanpa berusaha mengubah ketiga unsur tersebut di tengah masyarakat jahiliyyah saat ini, masyarakat Islam yang kita cita-citakan tentu tidak akan pernah dapat diwujudkan. Seluruh usaha ini memerlukan bekal ketakwaan yang tinggi demi mendepani segala cabaran, mehnah dan dugaan di jalan dakwah.

Khatimah

Sesungguhnya, hanya dengan mewujudkan kembali ketiga makna hijrah di ataslah kekufuran akan lenyap digantikan oleh keimanan, kejahilan akan musnah tertutup cahaya Islam, Darul kufur akan terkubur oleh Darul Islam dan masyarakat jahiliyyah pun akan berubah menjadi masyarakat Islam. Hanya dengan itu pula, insyaAllah umat Islam saat ini akan berubah daripada umat yang terhina menjadi umat yang akan meraih kembali posisi terhormat sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT,

“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar makruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah” [TMQ Ali-Imran (3):110].

Wallahu’alam..


Himpunan Kisah Serikandi Pasca Hijrah

HIMPUNAN KISAH SERIKANDI PASCA HIJRAH
Oleh: Hidayah Muhammad (Aktivis MHTM)

Muqaddimah

Perjuangan menegakkan Islam secara kaffah (keseluruhan) adalah sesuatu yang bukannya mudah. Ia boleh dilihat pada sirah Rasulullah SAW dalam menegakkan Daulah Islam yang pertama di Madinah. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah penuh dengan tekanan dan seksaan, perintah hijrah daripada Allah SWT menjadi titik tolak bagi Islam dan kaum Muslimin bagi kehidupan yang sejahtera. Allah SWT berfirman,

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu, mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” [TMQ al-Baqarah (2):218].

Imam Ibnu Qayim berkata, “Gema syukur dan takbir terdengar di seluruh pelosok kampung Bani Amr bin Auf. Kaum Muslimin melantunkan takbir sebagai ungkapan bahagia atas kedatangan Rasulullah SAW. Hari itu merupakan hari yang paling meriah yang dialami oleh penduduk Madinah sepanjang sejarah. Sementara orang-orang Yahudi menyaksikan kebenaran berita yang dikhabarkan melalui kitab mereka”.

Menghayati peristiwa hijrah Rasulullah SAW berserta kaum Muslimin dari Mekah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawarah merupakan suatu momentum yang baik untuk kita menyedari kepentingan hijrah dan peranan Muslimah di dalamnya. Hijrah ke Madinah menjadi kunci bagi perkembangan pesat Islam. Di situlah bermulanya penerapan hukum-hukum Allah secara kaffah dan kegemilangan umat Islam. Para Muslimah juga tidak ketinggalan dalam menyumbang kepada kegemilangan tersebut.

Sahabiyah Ahli Ibadah Dan Syuhada’

Apabila Ummu Waraqah mendapat khabar kedatangan Rasulullah SAW, kebahagian telah meliputi ruang hatinya kerana Nabi SAW yang sudah lama didengari dan diimani risalahnya kini telah tiba di hadapannya. Ummu Waraqah binti Abdullah al-Harits al-Anshariyyah RA ialah seorang sahabiyah yang telah masuk Islam sejak pertama kali mendengarnya dan telah berbai’at kepada Rasulullah SAW. Beliau juga meriwayatkan hadis-hadis baginda sehingga layak digolongkan sebagai orang-orang yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam firmanNya,

“Orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah reda kepada mereka dan mereka pun reda kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar” [TMQ at-Taubah (9):100].

Ketika iman mula menyentuh lubuk hatinya dan berbai’at kepada Rasulullah SAW, Ummu Waraqah mulai menekuni ayat-ayat Allah SWT. Beliau selalu membacanya di sepanjang hari dan malam sehingga menjadi seorang wanita yang pandai membaca al-Quran, sekaligus memahami dan menghafalnya dengan baik sekali. Lebih daripada itu, Ummu Waraqah berusaha menghimpun ayat-ayat al-Quran dan menulisnya pada tulang, kulit dan lain-lain sehingga ia berhasil menghimpun seluruh ayat-ayat yang turun pada masa itu. Setelah Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar RA membuat keputusan untuk menghimpunkan al-Quran, Ummu Waraqah adalah salah seorang yang menjadi tempat rujukan penting. Dengan keperibadian tersebut, Ummu Waraqah tampil sebagai seorang ahli ibadah yang tekun berpuasa dan solat malam serta tidak pernah lelah untuk memainkan peranannya dalam menyebarkan Islam.

Rasulullah SAW sendiri sangat menghormati Ummu Waraqah dan mengagumi ketakwaannya. Diriwayatkan bahawa baginda juga sering mengunjungi rumahnya dan melantik seorang muazin khusus baginya. Ummu Waraqah juga seorang wanita yang sukakan jihad dan mendambakan syahid di jalan Allah SWT. Ketika beliau mengetahui bahawa Rasulullah SAW menyerukan jihad dalam Perang Badar, beliau segera berjumpa dengan Rasulullah SAW dan memohon agar beliau boleh turut serta sebagai petugas kesihatan untuk mengubati pasukan yang tercedera. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak membenarkan dengan sabdanya, “Tinggallah di rumahmu, sesungguhnya Allah menganugerahkanmu kesyahidan”


Akhirnya, Ummu Waraqah RA menerima anugerah yang paling besar yang ditunggu-tunggu dalam hidupnya iaitu mati syahid. Dalam riwayat Abu Daud yang mengisahkan kematian Ummu Waraqah, “Ummu Waraqah mempunyai seorang hamba lelaki dan seorang hamba perempuan. Kedua-dua budak itulah yang membunuhnya dengan menutup wajah Ummu Waraqah dengan kain hingga mati, lalu mereka melarikan diri. Umar RA mendapat khabar tersebut dan terus mengumumkan supaya mencari kedua-dua budak tersebut. Akhirnya mereka dijumpai dan Umar RA menjatuhkan hukuman ke atas mereka”. Itulah kisah seorang serikandi teladan yang zuhud. Beliau menghabiskan seluruh hidupnya menuju syurga Allah dan tidak pernah sedikit pun tergoda dengan keindahan-keindahan dunia yang fana.

Ummul Mukminin: Isteri Solehah Dan Cintakan Syahid

Sahabiyah seterusnya yang tercatat dalam sejarah penting pasca hijrah ialah Ummu Salamah RA. Imam adz-Zahabi menjelaskan keperibadian Ummu Salamah RA bahawa, “Dia ialah seorang wanita terhormat, berhijab dan suci. Namanya Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzhum bin Yaqzhah bin Murrah al-Makhzumiyah. Beliau ialah sepupu kepada Khalid al-walid RA (pedang Allah).”

Ummu Salamah hidup dalam keluarga yang terpercaya dan mulia kerana sifat dermawan dan gagah. Sejak kecil, beliau sudah menampakkan keperibadian yang kuat dan wanita yang terhormat selain memiliki rupa paras yang cantik. Setelah dewasa, Ummu Salamah dinikahi oleh Abdullah bin Abdul Asad (Abu Salamah RA) dan melalui hari-hari mereka dengan penuh kebahagian. Ketika peristiwa hijrah ke Madinah, Ummu Salamah RA bersama suaminya mengalami peristiwa yang sangat memilukan. Abu Salamah boleh berhijrah ke Madinah tetapi Ummu Salamah dan anak mereka harus tinggal di Mekah apabila Ummu Salamah ditahan oleh keluarganya dan anak mereka ditahan oleh keluarga Abu Salamah.

Keharaman Assabiyyah Dalam Islam

KEHARAMAN ASSABIYYAH DALAM ISLAM
Oleh: Farisha Aris (Aktivis MHTM)

Definisi Assabiyyah

Dari segi bahasa, assabiyyah ialah lafaz yang diambil daripada kata ‘asabah. Dalam bahasa Arab, ‘asabah bererti kerabat daripada sebelah bapa. Menurut Ibn Manzhur, assabiyyah ialah seseorang yang mengajak untuk membela keluarga, tidak kira sama ada keluarganya zalim mahupun tidak daripada siapa pun yang menyerang mereka. Menurutnya, penggunaan kata assabiyyah dalam hadis sama ertinya dengan orang yang menolong kaumnya, sementara mereka itu zalim. Pandangan ini sama dengan pandangan al-Manawi ketika menjelaskan maksud hadis,

“Tidak termasuk umatku siapa sahaja yang menyeru orang pada assabiyyah” [HR Abu Daud].

Beliau menyatakan, ‘maksudnya, siapa yang mengajak orang untuk berkumpul atas dasar assabiyyah, bermaksud bahu-membahu untuk menolong orang yang zalim’.

Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Jundab ibn ‘Abdillah al-Bajali, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Siapa sahaja yang mati terbunuh di bawah bendera ‘immiyyah, mengajak kepada assabiyyah atau membantu (kerana) assabiyyah maka ia mati dalam jahiliyyah” [HR Muslim, al-Imaarah, No. 3440].

Oleh sebab itu, orang yang berperang kerana faktor ‘immiyyah (kebutaan) iaitu kiasan kepada puak yang berhimpun atas perkara yang tidak diketahui sama ada benar atau batil [Al-Sindi dalam Syarah Ibn Majah] atau assabiyyah itu, menurutnya, ialah orang yang berperang bukan demi memenangkan agama atau menjunjung tinggi kalimah Allah SWT.

Bahaya Assabiyyah

Orang-orang yang mempunyai sifat assabiyyah terhadap bangsanya, sukunya atau kaum kerabatnya, hal ini sama seperti menganggap dirinya itu diciptakan daripada tanah yang istimewa yang berbeza daripada tanah yang menciptakan manusia lainnya. Akibatnya orang seumpama ini menyombongkan dirinya dan membangga-banggakan orang-orang sekelompoknya, memandang rendah kedudukan kelompok lainnya serta merasakan dia dan kelompoknya lebih mulia. Inilah yang seringkali menimbulkan konflik di antara manusia, malah antara sesama kaum Muslimin kerana cara berfikir yang rendah, rosak dan penuh dengan kecelaruan.

Assabiyyah telah mengubah bangsa Arab menjadi saling bermusuhan antara satu sama lain. Oleh kerana assabiyyah ini juga, semenanjung Arab telah berubah menjadi medan pertikaian dan peperangan sehinggalah kedatangan Islam yang mempersatukan semula mereka. Allah SWT telah mengkhabarkan kepada kita tentang keadaan mereka,

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara” [TMQ Ali-Imran (3):103].

Hukum Islam Terhadap Assabiyyah

Banyak hadis Nabi SAW yang memberi peringatan tentang bahaya dan keharaman assabiyyah. Diriwayatkan dalam sahih Muslim daripada Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, baginda bersabda,

“Barangsiapa keluar dari ketaatan dan memecah belah jemaah, lalu ia mati, maka matinya (seperti) mati jahiliyyah. Dan barangsiapa berperang di bawah panji assabiyyah, marah kerana assabiyyah atau menyeru kepada assabiyyah atau menolong kerabat (dalam kezaliman), kemudian ia mati, maka matinya adalah mati jahiliyyah...” [HR Muslim].

“Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan seperti jahiliyyah dan kebanggaan kalian dengan nenek moyang. (Yang ada adalah) orang beriman yang bertakwa dan orang jahat yang sengsara. Kalian adalah anak cucu Adam dan Adam dicipta daripada tanah. Maka, hendaklah orang-orang meninggalkan kebanggaan mereka terhadap kaumnya sebab mereka hanya (akan) menjadi bahan bakar Jahannam atau di sisi Allah mereka akan menjadi lebih hina daripada serangga yang mendorong kotoran dengan hidungnya” [HR Abu Daud, dihasankan oleh Albani].

Abu Daud juga meriwayatkan dengan isnad sahih daripada Abdullah bin Mas’ud RA, beliau berkata,
“Barangsiapa menolong kaumnya bukan di atas kebenaran, maka ia seperti unta yang dikendala dengan ditarik ekornya” [HR Abu Daud, Albani mengatakan hadis ini sahih Mauquf].

Sesungguhnya kelompok yang tolong-menolong berasaskan sikap assabiyyah sangat menyalahi ajaran Islam. Umat Islam dilarang sama sekali memiliki sikap assabiyyah yang bukan sahaja haram, bahkan jelas merupakan ikatan yang rosak dan tidak sesuai dengan martabat manusia kerana ikatan ini tidak mampu mengikat sesama manusia menuju kebangkitan dan bersifat emosional semata-mata.

Sunday, November 23, 2014

FIKRATUL UMMAH OKTOBER 2014MUQADDIMATUL KALAM
Oleh: Ketua Pengarang

Assalamualaikum warahmatullahhi wabarokatuh..

Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangNya, sebuah program Suara Wanita Untuk Wanita (SWUW) telah berjaya diadakan pada 21 September yang lalu. Program yang dianjurkan oleh Khilafah Centre dengan kerjasama MHTM ini telah membawa tema ‘Wanita Cemerlang Membangun Peradaban Gemilang’.

Sebagaimana yang kita maklum, Malaysia telah menyambut Hari Wanita peringkat Kebangsaan yang ke-52 pada 8 Ogos yang lepas. Tema ‘Wanita Pendukung Aspirasi Negara’ telah menjadi pilihan. Salah satu tujuan sambutan Hari Wanita adalah untuk memberi penghargaan kepada wanita yang cemerlang dalam bidang pendidikan dan kerjaya serta mampu menyumbang kepada pembangungan ekonomi negara. Peningkatan jumlah kaum Hawa dalam sektor pendidikan dan pasaran kerja ini dianggap sebagai satu kebanggaan bagi Negara Malaysia. Namun, adakah kejayaan ini cukup membuatkan kita bangga? Jika diperhatikan, seiring dengan peningkatan ini, kes-kes jenayah dalam negara yang kebanyakannya melibatkan kaum Hawa juga turut meningkat dengan mendadaknya hari demi hari. Adakah aspirasi ini yang ingin dicapai oleh sebuah negara yang dikatakan aman dan stabil?

Pembaca yang semoga dirahmati Allah SWT,

Hal ini sangat berbeza dengan kegemilangan wanita yang dikecapi ketika mana Daulah Khilafah berlangsung selama lebih 1300 tahun. Sesungguhnya kecemerlangan wanita semasa era pemerintahan Islam dahulu telah membangun sebuah peradaban yang gemilang yang membuatkan setiap nadi yang berada di bawah naungannya sejahtera dan terpelihara nyawa, harta dan darah. Pendidikan, kesihatan, ekonomi dan pelbagai keperluan lagi dicukupkan bagi setiap rakyatnya. Malah, wanita-wanita dalam Daulah turut ada yang bekerja menyumbang kepakaran dalam pelbagai bidang demi meninggikan syiar Islam di mata dunia.

Maka, program SWUW yang julung-julung kalinya diadakan di Malaysia ini telah menampilkan sembilan orang ahli panel dengan tajuk pembentangan masing-masing yang bertujuan untuk membangkitkan semangat juang para Muslimah dan mengarahkan semangat itu ke jalan yang benar. FU kali ini dengan sukacitanya melampirkan lapan teks pembentangan para panel manakala teks pembentangan seorang lagi ahli panel telah pun dipaparkan dalam risalah Nahdhah Fikriyyah (NF) edisi ke-22 keluaran MHTM. Semoga segala seruan dakwah ini membawa kemanfaatan buat kita semua. Aamiin..

Wallahhu’alam...

Khilafah: Sejarah Peradaban Gemilang

Khilafah: Sejarah Peradaban Gemilang
Oleh: Cik Syamsiyah Jamil (Pimpinan Pusat MHTM)


Wanita Tanpa Khilafah

Terlebih dahulu, marilah kita renungi realiti masyarakat yang diperintah dengan sistem demokrasi-kapitalis pada hari ini. Mereka memberi penilaian terhadap kemuliaan dan kehebatan seseorang wanita itu dengan pelbagai standard yang semuanya berhujung kepada material. Seringkali kemajuan wanita diukur dari besarnya jumlah mereka mewakili politik wanita dalam pemerintahan Negara dan penyertaannya di medan umum, serta kebebasannya untuk merealisasikan diri tanpa diskriminasi dan batasan. Namun ‘kemajuan’ tersebut selalu diiringi dengan hancurnya institusi keluarga akibat tingginya angka perceraian, kerosakan moral berupa bermaharajalelanya pornografi hingga perzinaan dan keganasan dalam bentuk pemerkosaan hingga pembunuhan wanita. Keadaan ironis tersebut disebabkan dunia ketika ini didominasi oleh sistem demokrasi-kapitalis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan mengukur segala sesuatu dengan ukuran material.

Di kalangan aktivis wanita pula, mereka berusaha mencari penyelesaian terhadap masalah tersebut dengan mengubah peraturan perundangan yang dianggap diskriminatif terhadap wanita. Para aktivis ini menilai akar penderitaan wanita berasal dari budaya patriarki, ketidaksetaraan antara lelaki dan wanita serta ketidakadilan gender. Para aktivis wanita ini terlibat dalam berbagai forum dan konvensyen antarabangsa yang dianggap prihatin pada nasib wanita. Semua ini adalah buah dari sistem pemerintahan demokrasi-sekular yang menghasilkan cara berfikir yang liberal. Malaysia merupakan salah sebuah Negara yang telah lama menggunapakai sistem ini. Persoalannya, benarkah demokrasi telah membawa kebaikan kepada negara ini?

Semenjak kemerdekaannya pada tahun 1948, demokrasi yang diterapkan di negara ini telah membawa banyak kesan buruk kepada rakyat Malaysia termasuklah kaum wanitanya. Seharusnya kita tahu bahawa demokrasi itu tiada lain adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat kepada rakyat. Namun yang terjadi, rakyat kian sengsara. Dalam sistem ini, rakyatlah yang membuat peraturan. Demokrasi tidak memberikan ruang agar peraturan Allah dapat diterapkan. Bahkan peraturan Allah akan mudah tersingkir atas dasar kompromi manusia. Apakah kita tidak menyedari bahawasanya kita adalah hamba Allah sehingga layakkah untuk kita mengambil peraturan selain dari Allah SWT?

Berbagai catatan suram menghiasi lembaran kehidupan wanita di Malaysia. Kita melihat keadaan wanita, khususnya keluarga Muslim ketika ini sangat jauh dari ajaran dan peraturan Islam. Sesungguhnya kehinaan yang menimpa kaum wanita dan umat Islam secara keseluruhan pada hari ini tidak boleh terjadi. Mereka ada potensi untuk bangkit kembali menjadi umat yang terbaik dan mulia di sisi Allah sebagaimana firmanNya dalam surah ali-Imran ayat 110. Mereka memiliki potensi berupa sumber manusia dan sumber alam yang melimpah ruah. Mereka juga memiliki potensi berupa ideologi Islam yang tegak di atas asas yang benar, yang dengan peraturannya mampu menyelesaikan seluruh permasalahan manusia dengan sempurna dan memuaskan.

Wanita perlu sedar bahawa mereka mampu memberikan sumbangan besar dalam membangun peradaban. Kaum wanita adalah sebahagian daripada masyarakat dan turut bertanggungjawab mencorakkan masyarakat. Islam mengajarkan bahawa kekuatan dan kemandirian perlu dilandaskan oleh ilmu dan iman. Oleh kerana itu, untuk menjadi Muslimah yang sejati, tidak ada jalan lain kecuali dengan kembali kepada aturan-aturan Islam dan berjuang menegakkan Khilafah. Inilah yang sepatutnya menjadi agenda perjuangan umat Islam, termasuk para Muslimah.
Apa Itu Khilafah?

Sabda Rasulullah SAW, “Dahulu Bani Israel itu dipimpin (diperintah) oleh nabi-nabi. Setiap seorang nabi mati, digantikan nabi yang lain. Tetapi tidak ada nabi sesudahku, dan akan ada khalifah-khalifah. Dan jumlah mereka itu ramai” [HR Muslim].

Khilafah bermaksud kepemimpinan, imamah atau kekhalifahan. Ia merupakan satu bentuk pemerintahan Islam. Pemimpin atau ketua pemerintahannya dinamakan Khalifah. Islam telah menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Ketika bumi Eropah diselimuti kegelapan, peradaban Islam memancarkan cahaya kegemilangannya. Selama hampir 13 abad, peradaban Islam telah menaungi setiap penjuru bumi ini di bawah payung Khilafah Islamiyyah. Bernard Lewis, seorang intelektual Barat dalam bukunya ‘What Went Wrong’ menyatakan bahawa Islam pernah mempunyai kekuatan ketenteraan yang paling besar di dunia. Ekonominya pernah mencapai kekuatan ekonomi paling maju di dunia. Islam juga pernah mencapai peringkat tertinggi dalam sejarah manusia. Begitu juga dalam seni dan ilmu pengetahuan.

Khilafah adalah junnah (perisai) yang melindungi rakyatnya. Wanita dimuliakan dengan tugas utama menjadi ibu dan pengurus rumah tangga. Wanita dijamin haknya untuk dilindungi kehormatan, akal, harta, jiwa, agama dan keamanannya. Demikian juga haknya untuk mendapatkan pendidikan, kesihatan dan kesejahteraan termasuklah hak berpolitik. Khalifah sebagai pemimpin dan pengurus umat pula sentiasa menjamin keperluan rakyatnya agar terpenuhi. Beberapa gambaran implementasi yang telah dicontohkan oleh para khalifah di era terdahulu dapat kita lihat pada diri Abu Bakar RA, seorang Khalifah yang melayani seorang wanita tua dan buta yang tinggal di pinggiran Madinah. Sahabatnya, Umar Ibnu al-Khaththab RA ingin juga merawat wanita itu, tetapi mendapati Abu Bakar RA telah dahulu memasak makanan, membersihkan rumah dan mencuci pakaian untuknya.

Begitu juga pada diri Umar RA, ketika menjadi khalifah sepeninggalan Abu Bakar, beliau memilih untuk memikul sendiri karung gandum dari Baitul Mal menuju ke rumah seorang wanita miskin yang tinggal di luar Madinah bersama anak-anaknya lalu memasak makanan untuk mereka. Beliau menolak tawaran pembantunya untuk membawakan karung itu dengan mengatakan, “Apakah anda akan memikul dosa-dosa saya dan tanggungjawab atas saya pada Hari Perhitungan nanti?”

Sejahtera Di Bawah Naungan Khilafah

Khilafah adalah sejarah agung yang melindungi dan mensejahterakan bukan sahaja terhadap wanita, bahkan turut kepada rakyat secara keseluruhan. Sejarah menyebutkan bahawa ketika Yahudi Bani Qainuqa’ berani melakukan pelecehan terhadap seorang Muslimah di pasar mereka, mereka akhirnya dikepung selama 15 hari hingga menyerah kalah oleh pasukan tentera Rasulullah SAW. Demikian juga, peristiwa yang sama yang menyebabkan wilayah Amuria akhirnya ditakluki tentera Khalifah Mu’tasim Billah.

Bukti-bukti tentang tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat di bawah naungan Islam telah banyak tercatat dalam tinta sejarah peradabannya yang gemilang. Institusi Khilafah yang menerapkan segala ajaran Islam memandang bahawa menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap individu rakyatnya. Oleh itu, dalam Daulah Khilafah, kemudahan pendidikan diberikan secara percuma kepada rakyatnya. Pentas peradaban Islam tidak hanya didominasi oleh lelaki. Wanita juga muncul untuk memberikan sumbangan. Mereka menunjukkan kecemerlangan pemikirannya dalam pelbagai bidang. Hal ini bermula sejak zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika merintis masyarakat berperadaban.
Selain itu, Daulah Khilafah menerapkan polisi pemerintahannya dengan adil, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam bidang pengangkutan dan telekomunikasi, Daulah Khilafah membina infrastruktur yang mencukupi. Dalam bidang kesihatan yang merupakan keperluan utama, Daulah Khilafah memberikan kemudahan kesihatan dengan segenap kemampuannya secara percuma kepada rakyatnya. Manakala dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Islam melahirkan para ilmuan yang menginspirasi dunia melalui penemuan dan karya-karyanya. Inilah bukti kegemilangan Daulah Khilafah. Sebuah peraturan kehidupan yang indah, bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah SAW.

Namun, sayang sekali kerana segala tinta emas itu berlakunya dahulu, iaitu ketika umat Islam berada di bawah naungan Khilafah. Hari ini umat Islam tidak memiliki Negara yang dapat menerapkan hukum-hukum Islam. Khilafah Islam telah lebih 90 tahun yang lalu dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Saat ini wanita telah kehilangan kemuliaan, kebahagiaan dan kesejahteraannya akibat kezaliman sistem sekular-kapitalis. Apakah sejarah gemilang ini dapat berulang kembali? Bagaimana kita sebagai wanita mampu untuk mengembalikannya?

Perjuangan Wanita Cemerlang

Mari kita berfikir dan menilai apakah yang sepatutnya kita lakukan. Tentunya dengan bekal keimanan dan keintelektualan yang kita miliki, kita akan sampai kepada suatu kesedaran bahawa kita perlu kembali kepada peraturan yang dibuat oleh Pencipta kita sendiri. Peraturan Pencipta kita hanya akan dapat direalisasikan jika syariatNya diterapkan dalam naungan Khilafah.

Akhwati rahimakumulllah, Imam al-Ghazali sendiri pernah menyatakan bahawa agama tanpa asas akan runtuh, dan asas itu adalah keimanan. Begitu juga agama tanpa penjaga akan musnah atau lenyap, dan penjaga itu adalah Khilafah. Sungguh, telah banyak bukti menunjukkan bahawa Islam yang direpresentasikan oleh Khilafah Islamiyyah (Negara Islam) begitu memuliakan wanita, mensejahterakan kehidupan mereka, bahkan umat secara keseluruhan. Ayuhlah wahai Muslimah sekalian! Berjuanglah untuk Allah dan RasulNya demi mengembalikan kegemilangan peradaban Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyyah.

Wallahu’alam...

Menyumbang Kepakaran Kepada Peradaban Gemilang

Menyumbang Kepakaran Kepada Peradaban Gemilang
Oleh: Dr Ainul @ Aeni Bt Shuib (Ahli Lajnah Komunikasi Media MHTM)Pepatah mengatakan, “Di sebalik kejayaan seseorang lelaki pasti ada seorang wanita di belakangnya”. Jika diamati, ungkapan ini ternyata benar daripada pelbagai aspek. Golongan Hawalah yang melahirkan dan di tangannya jugalah terdapat sentuhan, belaian, pendidikan berpanjangan secara langsung dan tidak langsung sehingga membesarnya seseorang individu yang berjaya.

Menjadi seseorang yang berjaya adalah impian setiap individu. Apatah lagi sekiranya dapat menyumbang tenaga dan idea khususnya dalam pembangunan nusa dan bangsa. Banyak sekali buku-buku yang menulis tentang para saintis yang terkemuka yang mana kebanyakannya terdiri daripada golongan lelaki baik saintis dari dunia Islam mahupun dunia Barat. Nama-nama seperti al-Farabi, Ibnu Sina, al-Khawarizmi, Elbert Einsten, Alexender Graham Bell dan ramai lagi adalah begitu merupakan contoh tokoh-tokoh saintis yang tersohor pada zaman mereka dan setiap sumbangan mereka masih releven sehingga sekarang.

Namun sumbagan daripada saintis perempuan amat jarang sekali diketahui umum dan amat jarang sekali ditulis dalam mana-mana buku apatah lagi untuk menjadi sebutan sepanjang zaman akan sumbangan yang telah mereka berikan kepada tamadun dunia dan pembangunan peradaban manusia itu sendiri.

Sumbangan daripada kaum Hawa dapat dilihat banyak sekali semasa Islam menaungi 2/3 dunia di bawah sistem pemerintahan Daulah Khilafah yang mana sistem ini bermula dengan Negara Islam yang pertama iaitu Negara Islam Madinah yang diasaskan oleh baginda Rasulullah SAW yang mana sistem ini telah mensejahterakan selama lebih 1400 tahun sehinggalah Khilafah Uthmaniyyah yang berpusat di Turki dijatuhkan secara rasminya pada 3 Mac 1924 oleh Mustafa Kamal al-Tartuk laknatullah.

Sebagai contoh seorang Muslimah yang menyumbangkan kepakarannya dalam kemajuan Negara ialah Siti Zubaidah binti Jaafar. Beliau ialah isteri kepada Khalifah Harun al-Rashid. Beliau seorang wanita yang pintar dan berpandangan luas sekaligus merupakan seorang hartawan. Antara sumbangannya ialah beliau seorang pakar yang berjasa dalam membangunkan infrastruktur pada zaman Khilafah Abbasiyah. Beliau telah membina terusan di antara Mekah dan Mina.

Idea Siti Zubaidah terdetik untuk membina terusan tersebut apabila beliau mendapat tahu bahawa penduduk Mekah menghadapi masalah kekurangan air ketika mengerjakan haji pada tahun 186H. Melihat keadaan itu, beliau mengarahkan semua arkitek dan pekerja untuk segera melaksanakan pembinaan projek terusan itu walaupun terpaksa menanggung perbelanjaan yang besar. Apa yang dilakukan adalah dengan menyambung mata air dari gunung-gunung di sekitar Mekah. Kos tersebut menelan belanja 1,700,000 dinar. Selain itu, beliau juga turut membaiki jalan di antara Baghdad dan Mekah.

Seorang lagi tokoh Muslimah ialah Rufaidah binti Sa’ad al-Bani Aslam al-Khazraj. Beliau lahir dan membesar di Madinah, berasal daripada kalangan kaum Ansar iaitu suatu golongan yang pertama kali memeluk agama Islam di Madinah. Beliau belajar ilmu merawat pesakit daripada ayahandanya. Ayahnya ialah seorang doktor. Semasa kota Madinah berkembang, Rufaidah mengabdikan dirinya merawat kaum Muslimin yang sakit dan membangun khemah di luar Masjid Nabawi saat dalam keadaan damai. Tugas Rufaidah juga adalah menjadi sukarelawan merawat pejuang Islam yang terluka saat perang Badar, Uhud dan Khandaq. Beliau juga mendirikan hospital bergerak sehingga terkenal saat perang dan Rasulullah SAW pun memerintahkan agar perajurit yang terluka di bantu oleh Rufaidah.

Selain itu, Rufaidah turut melatih beberapa kumpulan wanita untuk menjadi jururawat dan dalam perang Khaibar mereka meminta izin daripada Rasulullah SAW untuk ikut di barisan belakang pertempuran untuk merawat mereka yang terluka. Di sinilah bermulanya dunia perubatan dan dunia kejururawatan.

Seorang lagi Muslimah yang menyumbangkan kepakarannya dalam tamadun dunia ialah Merriam al-Ijliya. Beliau ialah seorang pakar dalam membuat peralatan dalam mengkaji bintang di Aleppo. Ayahnya ialah seorang pelatih kepada pembuat alat kaji bintang terkenal di Baghdad iaitu peranti rumit untuk navigasi di darat dan penentu masa. Merriam al-Ijliya adalah salah seorang murid kepada ayahnya sendiri. Beliau merupakan Muslimah yang bekerja dalam bidang sains bermula tahun 944H sehingga tahun 967H dan beliau telah diupah oleh Sayft al-Dawla, pemerintah yang bertanggungjawab di bandar tersebut.

Tokoh-tokoh Muslimah di atas adalah contoh Muslimah yang amat besar jasa dan sumbangannya. Mereka bukan sahaja berjaya malah mereka adalah penyumbang kepakaran kepada pembangunan manusia, sekaligus kepada tamadun dan peradaban dunia.

Satu fakta yang tidak dapat dinafikan dan seharusnya disedari oleh setiap individu Muslim adalah bahawa kebanyakan kemajuan yang ada sekarang sebenarnya bermula daripada penemuan-penemuan dan kajian-kajian primer (awal) yang yang dilakukan oleh orang Islam itu sendiri dan bukannya daripada Barat. Contohnya, kecanggihan dunia geografi dengan terciptanya kalender Lunar, terhasilnya peta-peta dunia, kajian dalam bidang sains dengan penemuan cara eksperimen saintifik, kajian dalam bidang perubatan dengan penemuan peredaran darah pulmonary dan banyak lagi sumbangan lain semuanya adalah hasil penemuan ilmuan Islam dan ia masih menjadi rujukan sehingga ke hari ini.

Kesimpulannya, sumbangan seseorang pakar dalam bidang kepakaran masing-masing adalah amat penting untuk kemajuan negara. Ini kerana dengan adanya seseorang yang pakar dalam bidang tertentu, akan menjadikan sesebuah negara itu terkedepan dalam sesuatu bidang dan dapat menyumbang kepada kegemilangan peradaban dunia di samping menjadi sumber rujukan yang penting. Allah SWT berfirman

“..Oleh itu, bertanyalah kamu kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” [TMQ an-Nahl (16):43].

Peranan Wanita Dalam Dakwah

Peranan Wanita Dalam Dakwah
Oleh: Ustazah Zaharah Buhari (Ketua Lajnah Muballighah MHTM)


Apabila seorang Muslimah memahami dengan jelas tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim, dia bukan sekadar menjadi ibu dan suri rumahtangga. Tetapi, seorang Muslimah yang memahami peranannya yang sebenar akan berusaha untuk menjadi khoiru ummah (umat terbaik). Umat terbaik adalah umat yang melaksanakan dakwah terhadap kaum keluarganya dan juga terhadap masyarakat setempat. Allah SWT berfirman,

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah” [TMQ ali-‘Imran (3):110].

Dalam hal ini, seorang Muslimah tidak hanya memfokuskan amalan ruhiyyah (kerohanian) dan kerja-kerja rumahtangga semata-mata. Sebaliknya Muslimah juga wajib berusaha melaksanakan kewajipan lain iaitu mendalami ilmu agama secara istiqamah (berterusan). Allah SWT berfirman,

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” [TMQ al-Insyirah (94):7-8].

Seorang Muslimah juga wajib melakukan amar makruf nahi mungkar sebagai tanda keimanan kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman,

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar.” [TMQ at-Taubah (9):71].

Menurut Imam al-Qurtubi, Allah telah menjadikan amar makruf nahi mungkar sebagai garis pemisah di antara orang-orang beriman dan orang munafik. Ia menjadi ciri orang beriman yang mana asasnya ialah menyeru (berdakwah) kepada Islam. Allah SWT berfirman,

“Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang). Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebaikan; mereka itu termasuk orang-orang yang soleh” [TQM ali-‘Imran (3):113-114].

Wanita sangat penting untuk terlibat dalam dakwah kerana terdapat banyak persoalan atau hal yang berkaitan dengan wanita, adalah lebih difahami oleh kaum wanita sendiri. Sesungguhnya, terdapat sebahagian besar kaum wanita tidak dapat menjelaskan permasalahan yang dihadapinya terhadap pendakwah lelaki kerana malu untuk menyatakan secara terus terang permasalahan yang sedang dihadapinya. Terdapat pula keadaan yang mana wanita tidak dapat mengikuti dakwah yang disampaikan kerana timbul persoalan ikhtilath (percampuran antara lawan jenis). Begitu juga halnya, jika timbul konflik dalam urusan rumahtangga yang memerlukan tindakan segera untuk diselesaikan, adalah lebih mudah jika sesama wanita yang memberikan penjelasan ataupun pandangan kerana mereka lebih saling memahami dan mudah untuk berterus terang.

Melaksanakan kewajipan dakwah, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran bukanlah satu tanggungjawab yang mudah. Seumpama syurga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, maka perjalanan merealisasikan impian untuk kekal di dalam syurga perlu dibayar dengan harga yang tinggi. Daripada Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda,

“Jalan ke syurga dibentangi dengan perkara yang tidak disukai manakala jalan ke neraka dibentangi dengan syahwat” [HR al-Bukhari dan Muslim].

Seorang Muslimah khususnya para ibu perlulah melakukan pengorbanan yang amat besar untuk melakukan kewajipan ini kerana dibahunya turut sama terbeban kewajipan selaku ibu dan pengurus rumahtangga (ummun wa rabbatul bait). Memadukan dakwah dengan urusan rumahtangga bukanlah satu perkara yang mudah dilakukan terutamanya kepada ibu-ibu Muslim yang bekerjaya. Akan tetapi para Muslimah perlu memahami bahawa peranan mereka dalam dakwah adalah penting terutamanya dalam aspek yang didominasi oleh wanita seperti aurat wanita, hukum-hukum tentang kelahiran, penyusuan, pemeliharaan anak dan lain-lain urusan yang melibatkan wanita, yang mana seorang Muslimah itu akan diminta pertanggungjawaban lebih daripada urusan haid dan nifas sahaja.

Jika ditelusuri sejarah, Muslimah pada zaman Rasulullah SAW iaitu Ummu ‘Atiyyah al-Ansariyyah menjadikan rumahnya tempat tumpuan kaum lelaki dalam menimba ilmu. Beliau terkenal kerana keaktifannya dalam memberi nasihat dan menyampaikan ajaran Islam dalam kalangan pelbagai kabilah. Menurut Zainab al-Ghazali di dalam bukunya yang berjudul ‘Ila Ibnati’, keadaan umat pada masa kini sangat memerlukan kaum wanita untuk memainkan peranan yang aktif dalam dakwah. Hal ini kerana menurutnya pada masa kini penjajah Barat sedang berusaha mengeksploitasi wanita dalam menabur benih-benih kejahatan dan keruntuhan nilai-nilai akhlak dan kemanusiaan. Wanita Islam yang lemah pegangan agamanya serta cetek ilmunya akan terus menjadi alat propaganda syaitan dalam melariskan kemungkaran yang ditajanya melalui media massa, sama ada media cetak mahupun media elektronik.

Justeru, wanita perlu bangkit dari lena dan buaian kehidupan moden dan berusaha mengorak langkah untuk aktif dalam berdakwah, mempelajari ilmu-ilmu agama, terlibat dalam kegiatan dakwah, dalam rangka melaksanakan amar makruf nahi mungkar dan menanamkan tekad dalam diri bahawa dalam rangka untuk menjadi seorang ibu yang terbaik, maka mereka perlu melaksanakan tanggungjawab dakwah yang menjadi kewajipan setiap Muslim. Allah SWT berfirman,

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa” [TMQ ali-Imran(3):133)].

Wallahu’alam..